Αρχιτέκτονες: Ευδοκία Σελιανίτη | Έλλη - Ελένη Καψανάκη
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Διαμόρφωση υπάρχοντος χώρου σε χώρο έκθεσης ASTRA GALERIE - Καρυατίδων 8 Ακρόπολη (1991) - Β. Παπαδημητρίου και Χρ. Σελιανίτης