Αρχιτέκτονες: Ευδοκία Σελιανίτη | Έλλη - Ελένη Καψανάκη
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Προσθήκη παταριού και διαμόρφωση χώρου υποδοχής, γραφείων και έκθεσης σε κατάστημα υαλοπινάκων στη Νίκαια (μελέτη 2017 - ) Ε.Σελιανίτη