Αρχιτέκτονες: Ευδοκία Σελιανίτη | Έλλη - Ελένη Καψανάκη
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Διαρρύθμιση χώρου παραγωγής και πρόταση διαμόρφωσης των όψεων στις εγκαταστάσεις της Planatech - Εργαστήριο ναυπηγικού σχεδιασμού Α.Ε. (μελέτη 2007-2008) Ε. Σελιανίτη