Αρχιτέκτονες: Ευδοκία Σελιανίτη | Έλλη - Ελένη Καψανάκη
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Προφίλ

Το αρχιτεκτονικό γραφείο ιδρύθηκε το 1980 και έκτοτε ασχολείται με τη μελέτη και κατασκευή κτιριακών έργων, τις διαμορφώσεις περιβάλλοντος και εσωτερικού χώρου και διαθέτει ειδική εμπειρία σε εργασίες συντήρησης και αξιοποίησης κτιρίων της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Η γενική εμπειρία του γραφείου, κατά την τελευταία δεκαετία, έχει εμπλουτίστηκε με την εμπειρία της μελέτης και κατασκευής βιομηχανικών κτιρίων και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου στον τομέα της ένταξης παραγωγικών δραστηριοτήτων σε υπάρχοντες βιομηχανικούς χώρους. Το γραφείο διακρίθηκε σε τρεις Πανελλήνιους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς. Μέσα σ' αυτά τα χρόνια το αρχιτεκτονικό γραφείο "X. Σελιανίτης & Συνεργάτες Αρχιτεκτονική Ε.Ε." απέκτησε εταιρική μορφή, ενίσχυσε το δυναμικό του και διεύρυνε τη μελετητική και κατασκευαστική εμπειρία του.

Σήμερα το γραφείο αναλαμβάνει η νέα γενιά των αρχιτεκτόνων, η Ευδοκία Σελιανίτη και η Ελένη - ‘Ελλη Καψανάκη, απόφοιτοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2005) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2005), αντίστοιχα, υπό τη νέα επωνυμία "Ευδοκία Σελιανίτη & Συνεργάτες Αρχιτεκτονική Ο.Ε.". Οι δύο αρχιτέκτονες, σε σταθερή συνεργασία στα πλαίσια του γραφείου “X. Σελιανίτης & Συνεργάτες Αρχιτεκτονική Ε.Ε.” ήδη από το 2006, συνεχίζουν με την υποστήριξη του Χρήστου Σελιανίτη την πορεία του γραφείου. Κοινή τους πεποίθηση αποτελεί ότι η πολυπλοκότητα του σύγχρονου αρχιτεκτονικού έργου επιβάλλει τη διεπιστημονική συμβολή για την εξασφάλιση της αρτιότητας και της οικονομικότητας της κατασκευής αλλά και της διάρκειας και οικονομικότητας χρήσης του. Οι αρχιτέκτονες του γραφείου επίσης υποστηρίζουν έμπρακτα ότι η αρχιτεκτονική ποιότητα πρέπει να ενσωματώνει της κατακτήσεις της μακρόχρονης ανθρώπινης εμπειρίας και της φιλικής προς τον άνθρωπο νέας τεχνολογίας.