Αρχιτέκτονες: Ευδοκία Σελιανίτη | Έλλη - Ελένη Καψανάκη
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Κτίριο κατοικιών στην Κάντζα Παλλήνης - Ιππία 15 (2009) - Χρ. Σελιανίτης και Ε. Σελιανίτη