Αρχιτέκτονες: Ευδοκία Σελιανίτη | Έλλη - Ελένη Καψανάκη
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Κατοικία στο Γέρακα οδός Μνησικλή - (1997-1998) - Κ. Μπαρδάκης και Δ. Μπατσακούτσα