Αρχιτέκτονες: Ευδοκία Σελιανίτη | Έλλη - Ελένη Καψανάκη
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Κτίριο τριών κατοικιών στη Κάτω Κηφισιά - Αγ. Παρασκευής 25 (1986-1990) - Χ. Σελιανίτης και Β. Παπαδημητρίου