Αρχιτέκτονες: Ευδοκία Σελιανίτη | Έλλη - Ελένη Καψανάκη
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Αποπεράτωση κατοικίας σε κτίριο κατοικιών στην Κάντζα Παλλήνης - Ιππία 15, Κάντζα (2017) Ε. Σελιανίτη - Ε. Καψανάκη