Αρχιτέκτονες: Ευδοκία Σελιανίτη | Έλλη - Ελένη Καψανάκη
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο Γήπεδο Θεσπιέων (μελέτη 2009-2010) Ε. Σελιανίτη